“Səfillər”in italyanca tərcüməsini Milanda nəşr edən cənab Daelliyə məktub

Otvil-Hauz

18 oktyabr 1862-ci il

Cənab, siz mənə: “Səfillər” bütün dünya xalqları üçün yazılmışdır” – deməkdə haqlısınız. 1. 847 daha çox kəlmə