Hər il adətən iki nəfərlik təşkil etdiyimiz ölkə xarici və daxili turlarımıza bu ildən etibarən özümüzdən başqa insanları da dəvət etmək qərarına gəldik. İlk çoxnəfərlik turumuzu da yeni ili Tiflisdə qeyd etməklə gerçəkləşdirdik. 1. 398 daha çox kəlmə