Gəncliyə təkcə yaş-dövr prizmasından bax   maq doğru deyil. Gənclik böyük anlayışdır və mütəmadi olaraq dəyişən və yenilənəndir. Gənclərin vətəndaşı olduqları dövlətdən yaş, cins, maddi, sosial, ailə və mədəni status, təhsil səviyyəsi, yaşadıqları cəmiyyət, təmsil etdikləri sosial zümrə və digər fərqlərdən doğan ehtiyac və gözləntiləri var. 1. 454 daha çox kəlmə