Quranın bənzərsiz üslubu və üstün hikməti onun Allah’ın sözü olduğunun qəti sübutudur. Bununla yanaşı, Quranın Allah qatından nazil edildiyini sübut edən bir çox möcüzəvi xüsusiyyəti də var. 2. 364 daha çox kəlmə