Etiketlər » Kitabxana

Səfəvilər...

Müəllif: Güntay Gəncalp (Cavanşir)

Səfəvilər (Yüklə)

Tarix üzərinə təktərəfli yanaşmalar və ona mədhiyələr yağdırmalar, tarix bilincinin inkişafını önləyərək düşüncə imkanlarını qısıtlamışdır. Bu əsərdə Türk tarixi üçün bilinməyən “şüubiyə”nin fəaliyəti üzərində durulmuş, Səfəvilərlə şüubiyə hərəkətinin əlaqələri geniş ölçüdə araşdırılmışdır. 48 daha çox kəlmə

KItabxana